لوازم جانبی فریز درایر آزمایشگاهی شامل اتصال آمپول فریز درایر،پمپ خلاء فریز درایر آزمایشگاهی، گریس خلاء فریز درایر،شیر لاستیکی خلاء فریز درایر،روغن وکیوم فریز درایر مستر کول ،روغن وکیوم فریز درایر روبین ایر،چمبر درایر فریز درایر،فلاسک 150میل فریز درایر،فلاسک 300 میل فریز درایر،فلاسک 600میل فریز درایر،تعمیرات فریز درایر کریست،خدمات فریز درایر کریست،لوازم جانبی فریز درایر کریست،تعمیرات Freeze dryer Chirst،خدمات Freeze dryer Chirst،لوازم جانبی Freeze dryer Chirst

مانیفلد 8 تایی

روغن وکیوم مستر کول

روغن وکیوم روبین ایر

سینی حرارتی

فلاسک 600-300-150

گریس خلاء

 

 

 

 

 

شیر لاستیکی

چمبر درایر