روتاری اواپراتور|دستگاه تبخیر روتاری اواپراتور|دستگاه روتاری اواپراتور|روتاری اواپراتور آزمایشگاهی

جزئیات عمومی

اجزای تشکیل دهنده یک دستگاه تبخیر کننده یا rotary evaporator

1- کندانسور یا مبرد با یك مارپیچ كه با عبور از میان آن بخارها خنک شده و تبدیل به مایع می شوند

2-کنترل پنل

3-  موتور الکتریکی که بالن تبخیر یا شیشه کوچک حاوی نمونه را می چرخاند.

4-محفظه نمونه

5- حمام مایع گرم كه معمولاً از آب برای حرارت دادن به نمونه ای كه می خواهد تبخیر شود استفاده می شود.

6-  سیستم خلا که باعث می شود فشار در داخل محفظه نمونه کم شده و عمل تبخیر سریع تر انجام بگیرد.

7- یك بالن جهت جمع آوری حلال جدا شده از نمونه

 
توضیحات

 

دستگاه  تبخیر روتاری که اصطلاح انگلیسی آن rotary evaporator می باشد، دستگاهی است که در آزمایشگاه ها برای برداشتن و تبخیر موثر حلال از نمونه استفاده می شود.